Browsed by
Kategori: Nyheter

2014-01-01

2014-01-01

Gott Nytt År 2014!

Vi kan med stor tillfredsställelse se tillbaka på vårt första år med toppmodern fiberanslutning. Kvalitén som vi upplevt och den feedback vi fått från Er medlemmar är mycket positiv. Det upplevs som att alla våra gemensamma insatser har belönats på ett sätt som vi knappt vågat tro!

 • Det första året i drift har totalt sett fungerat mycket bra, men även solen har sina fläckar…
 • Vissa driftstörningar har dock förekommit i både i Gettjärn och Hälserud. Dessa problem har varit hos vår KO. 
 • Observera att vid fel/problem ska man alltid kontakta sin tjänsteleverantör (t.ex. Telia, Bahnhof, Alltele eller vad ni nu har valt).
 • För övrigt så installerades 11 anslutningar i Ås under våren och togs i drift efter midsommar.
 • Vidare så genomfördes slutbesiktningen av hela nätet i augusti, med besiktningsman från Skanova, representanter för Sunne kommun (stamnät) och föreningen.
 • I december sammanställdes slutredovisningen av hela projektet och lämnades in till Länsstyrelsen

Sammantaget skall nu den praktiska delen i projektet vara avklarad och vår verksamhet övergår till ett ”förvaltnings-läge”, d.v.s. Service och Underhåll av såväl vårt nät, som vår förening!!

God Fortsättning

Styrelsen

2013-04-14

2013-04-14

Kort uppdatering efter gårdagens styrelsemöte:

 • Styrelsen upplever att uppkopplingar och trafik i vårt nya fibernät fungerar mycket bra och att vi alla är nöjda med resultatet så långt.
 • På grund av det strul som uppstod för många medlemmar vid uppstarten kring årsskiftet, så har styrelsen skriftligen påpekat bristerna till TeliaSonera.
 • En stor del av grävarbetet i Ås är genomfört och vi väntar nu på våren och att tjälen skall släppa, så att arbetet med att gräva fram till fastigheterna kan slutföras. 
 • Från TeliaSonera har man reagerat positivt och vi förväntar oss någon form av kompensation till de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör.
 • Eftersom vår projekttid förlängts med anledning av Ås, så finns fortsatt möjlighet för nya medlemmar att ansluta sig och kunna ta del av de bidrag som beviljats projektet. 

Tidpunkt för årsstämman bestämdes till fredag den 24/5 kl. 18.00 i samlingssalen på Gyda, (kallelse i Sunne Nytt kommer).

Styrelsen

2013-01-22

2013-01-22

Uppkopplingarna fungerar nu för majoriteten av våra medlemmar och de är så här långt mycket nöjda med tjänsterna. För många av de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör har det dock varit en del problem.

 • Försenade leveranser av både tjänster och utrustning.
 • Fel leveranser av utrustning.
 • Flytt av telefonin från koppar till fiber inte synkad, 1-3 dagar utan telefon för vissa.
 • Telefoniadapter för att ansluta teleslingan i huset saknas. Telia-butiken har levererat ett fåtal telefoniadaptrar till föreningen kontakta Nils Larsson 070-5670519 om du behöver en sådan.

Det har även visat sig vara en del felkopplingar i nätet vilket också bidragit till att det varit svårt att komma tillrätta med problemen. Felkopplingarna borde nu vara åtgärdade men det kan återstå någon eftersom tekniker måste ut och koppla om. Styrelsen är medveten om de problem som varit och har med anledning av detta skickat ett brev till TeliaSonera där vi påtalat de brister och problem som våra medlemmar upplevt.

För de medlemmar som har haft ADSL via Telia (gäller Hälserud/Berga) så sägs ADSL-abonnemanget upp den dag fiberabonnemanget kopplas in och inget annat. Har ni fått ett brev från Telia där det står att det är 3 månaders uppsägning så är detta fel. Ring eller maila Teliabutiken i Arvika med namn och personnummer så ser de till att detta rättas till. Telefon Teliabutiken 0570-845 64 email:  Ling-Ling.Shum@teliasonera.com

Om ni fortfarande har problem så är det i första hand Telias support som ska kontaktas 020-240 250 eller 020-202 999. De medlemmar som kontaktat Telias support är mycket nöjda med den hjälp de fått där. Om problemen kvarstår trots kontakt med supporten så går det bra att kontakta någon i projektgruppen.

Slutligen några tips

 • Om man använder teleslingan i huset ska man koppla bort inkommande kopparkablar.
 • Testa alltid att starta om switch/gateway/router innan ni ringer supporten.
 • Kontrollera så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt.

Styrelsen

2013-01-12

2013-01-12

Efter lite förseningar för både inkoppling och leverans av material så är nu trafiken i fibernätet äntligen igång. Det historiska datumet då första medlemmen kopplade upp sig mot Internet blev 2012-12-22.  

Hittills har endast en misstänkt felkoppling upptäckts och här måste tekniker ut för att felsöka.

De flesta medlemmar som beställt av Telia bör nu kunnat aktivera sina tjänster.  

Följer man anvisningarna så verkar det inte vara några större problem.

Har Ni några problem så kanske det finns någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa till eller också kontaktar ni Telias support (020-240 250). Det går även bra att kontakta någon i projektgruppen så ska vi försöka hjälpa till om det krävs, (kontaktuppgifter under fliken ”spridningsnät”). 

Telia har förlängt sitt erbjudande på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni t.o.m. 2013-01-21. Priset är 299 kr de första 12 mån och därefter ordinarie pris, bindningstid 24 mån.

Besök Telia-butiken Arvika eller ring 0570-845 64 för mera information gällande dessa erbjudanden. Ladda beställningsblanketten nedan.

Styrelsen

2013-01-03

2013-01-03

Enligt uppgift från Telia så har att det skett ett systemfel för de som förhandsbokat tjänster hos Telia och utrustningen är försenad. Detta håller på att rättas till och det har nu börjat komma SMS med leveransbesked och inkopplingsdatum till våra medlemmar. 

Några har beställt tjänster via Telias kundtjänst och inte via Teliabutiken i Arvika och därmed fått fel pris. Det pågår även en översyn för att rätta till de avtalen för att rätt pris ska gälla.

Specialerbjudandet på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni via Arvikabutiken upphörde gälla

2012-12-31

2012-12-31

Har ni funderingar heller frågor angående leveranserna så kontakta Telias fiberingång för villaägare 020-202999

Det ska enligt vår Kommunikations Operatör (KO) nu gå att beställa tjänster från samtliga tjänsteleverantörer i nätet.

Styrelsen

2012-12-21

2012-12-21

För alla som undrar över vad som händer med fiberuppkopplingen så har vi kunnat konstatera att nätet blev driftsatt den 18/12, på det sätt som var bestämt av föreningens KO (Kommunikations Operatör), Skanova/Telia.

Tyvärr förefaller ännu inte alla detaljer vara på plats hos TjänsteOperatörerna (TO), som skall leverera tjänsterna (bredband, telefoni och TV).

Detta är inget föreningen har direkt inflytande över och inget som vi kan påverka mer än att visa på otålighet via telefon och mail.

Från styrelsens sida gör vi vad som är möjligt och uppmanar Er medlemmar att ha koll på hemsidan som vi uppdaterar så snart vi får fram ny information.

Den uppmärksamme medlemmen har kanske sett att WAN lampan lyser grön på Interna switchen och att om man kopplar in dator till port 1 så nås endast https://www.bredbandswebben.se. För att kunna beställa tjänster blir man ombedd att logga in vilket vi inte verkar kunna göra i dagsläget.

Styrelsen

2012-12-14

2012-12-14

Driftsättningen av nätet har blivit några dagar försenad och är flyttat till den 18 december. Fr.o.m. detta datum kan vi teckna abonnemang med de för nätet tillgängliga tjänsteleverantörerna

Sammanställning över tillgängliga leverantörer finns under tjänster på http://www.bredbandswebben.se/