Browsed by
Kategori: Nyheter

Efteranslutningar till Gruppavtal

Efteranslutningar till Gruppavtal

Efteranslutningar kommer att vara möjliga årligen två gånger per år. Först den 15 april och sen den 15 oktober. Svar om deltagande från medlemmar/hyresgäster behövs senast två veckor innan respektive datum.

Mer information finns på sidan om Information om gruppavtal.

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Styrelsen kan nu meddela att Gruppavtal med Telia tecknats för TV, bredband, bredbandstelefoni och tilläggstjänsten ”Smarta Hemmet”.

Avtalet med fast månadskostnad gäller t.o.m. 2027-12-31, och vi beräknar att uppstart skall kunna ske senast 2022-03-01.

Sammantaget är det 80 medlemmar som ansluter sig i samband med uppstarten, och innan dess ska nya hårdvaror såsom router, TV-box mm. delas ut och installeras, (mer info rörande detta kommer).

Vi tror och hoppas att detta kommer att bli uppskattat bland våra medlemmar, som nu får snabbare bredbandsöverföring (250/250 Mbit/s), TV-Lagom, bredbandstelefoni, en ny valbar tjänst och sänkt månadskostnad!

Den totala besparingen med fast månadskostnad fram t.o.m. 2027-12-31 är idag inte möjlig att förutsäga, men vår samlade bedömning är att priserna kommer att höjas/öka under perioden och att besparingen blir betydande.

Vi tackar medlemmarna för visat förtroende och återkommer med uppdateringar innan uppstart.

//Styrelsen