Föreningen

Föreningen

Tillsammans är vi starka!

För att få fiberanslutning till våra hus krävs det flera faser:

1. Samla alla intresserade i Gettjärns- och Hälserudsområdet till en ekonomisk förening.

2. Projektering; planering för kabeldragning och kostnadsberäkning. 

3. Genomförande; grävning och anslutning. 

Vi har redan bildat en ekonomisk förening i Gettjärn och Hälserud. Även i övriga delar i Sunne med omnejd pågår samma process.

För att komma vidare krävs nu att alla som är intresserade går med i vår Fiberförening. Först när vi är tillräckligt många (minst 50%) som är intresserade kan vi gå vidare och få en projektering gjord. Det är i samband med projekteringen vi får en kostnadsbild på investeringen. Därefter tar varje medlem beslut om man vill ansluta sin fastighet till fibernätet.

Med medlemskapet förbinder man sig inte till mer än att visa sitt intresse för satsningen. Efter att projekteringen väl har startat är det fullt rimligt att fibernätet är aktivt och uppkopplat inom ett års tid. Ju fler vi är som vill vara med, ju mindre kommer det att kosta för varje enskild fastighet!

Gettjärn- Hälseruds fiber Ek. För.

Org.nr 769622-3663

Bankgiro 700-7388

I styrelsen sitter:

Nils Larsson – Ordförande
Maud Karlsson – Kassör
Leif Danielsson – Sekreterare
Lars-Erik Eriksson – Ledamot
Peter Sagerdal – Ledamot
Börje Nyström – Ledamot
Rolf Gatback – Ledamot
Bo Djurberg – Ledamot
Kurt Johansson – Ledamot
Bengt Larsson – Suppleant
Rolf Magnusson – Suppleant