Föreningen

Föreningen

Gettjärn-Hälseruds fiber Ek. För.
Org.nr 769622-3663
Bankgiro 700-7388

Allmänna frågor besvaras via info@ghsfiber.se
Frågor rörande fakturering besvaras via kassor@ghsfiber.se

I styrelsen sitter:
Nils Larsson – Ordförande
Maud Karlsson – Kassör
Leif Danielsson – Sekreterare
Rolf I Gatback – Ledamot
Lars-Erik Eriksson – Ledamot
Peter Sagerdal – Ledamot
Börje Nyström – Ledamot
Bo Djurberg – Ledamot
Kurt Johansson – Ledamot
Bengt Larsson – Suppleant
Linnea Benneberg – Suppleant