Frågor och svar

Frågor och svar

Varför fiber?

Vilka bredbandstjänster som kommer att finnas tillgängliga om 5 eller 25 år är svårt att idag peka ut. Det är lika svårt som att när el-nätet byggdes ut fantisera om vilka funktioner som skulle kräva elektricitet eller varför man skulle behöva asfaltera och räta vägar när de flesta körde häst och vagn.

Det enda vi vet är att utvecklingen gett oss fler, tyngre, bättre och mer krävande digitala tjänster. Antalet användare och den tid som dessa användare nyttjar nätet är också fler och längre.

Givet att vi tror att den utvecklingen fortsätter så bör samhällets fokus vara att skapa förutsättningar för en robust teknik som klarar successivt ökade överföringsvolymer.

Varför inte endast 4G?

Vi tror inte att det antingen är fiber eller mobilt bredband, utan det kommer att behövas både och framöver. Hemma och på företagets kontor har du en riktigt bra bredbandsuppkoppling och när du är på resande fot eller utomhus så har du ett bra mobilt bredband. Skogsindustrin och transportsektorn är två branscher som behöver bra mobila bredband. Det är inte alls motsägelsefullt att jobba både med fiber och 4G.

Vad innebär det för mig?

 Om du vill ha fiberanslutning så:

  1. Gå med i fiberföreningen
  2. Delta i våra informationsmöten
  3. Diskutera med grannar så de också går med i föreningen
  4. När vi är tillräckligt många startar vi projekteringen
  5. Då kan vi få fram investeringskostnaden, vi delar hela kostnaden lika per ansluten fastighet
  6. Besluta dig för anslutning
  7. Delta i arbetet genom att hjälpa till att förbereda för nedläggning av fiber, ju mer ideellt arbete desto billigare.

Varför en ekonomisk förening?

Frågan är om det finns något bättre sätt när ett stort projekt med många berörda skall genomföras. Det finns en gedigen lagstiftning som reglerar villkoren och syftar till att ge ett demokratiskt inflytande från alla medlemmar liksom en rättvis fördelning av avkastning.

Poängen är att ekonomiskt ansvar liksom andra insatser fördelas på många.

Enligt lagstiftningen kan ingen heller nekas medlemskap i föreningen om villkoren för medlemskap uppfylls. Dessa villkor anges i stadgarna för föreningen.

En grundläggande föresats i föreningen är att alla som är med och bygger från början skall få samma villkor, även om anslutningen inte kan ske omedelbart överallt.

Vad händer nu?

Just nu informerar vi om varför det är nödvändigt med en framtidssäker infrastruktur för landsbygdens överlevnad.

När vi är 50% av fastighetsägarna samlade i Gettjärn-Hälserud Ek. för. så kan vi gå vidare. 

Nästa steg är projektering då nätets dragning ritas in på kartan. Först då kan vi få fram en riktig kostnadskalkyl och det är möjligt för var och en att ta ställning till anslutning.

Vilka kostnader pratar vi om?

Investeringen i fibernätet delar vi som är med lika mellan samtliga anslutningar. Nätet ägs av Gettjärn- Hälseruds fiber och fördelningen av kostnaden kommer att ske genom att insatsen i föreningen fördelas per ansluten fastighet.

Den slutliga kostnaden beror främst på hur många som ansluter sig. Några av bankerna har ställt sig positiva till att kunna låna till investeringskostnaden och därmed sprida ut den som en månadskostnad. Erfarenhet från andra föreningar är att den totala kostnaden för tjänster och fiberinvestering utslagen på lånetiden inte blir högre än de kostnader du har idag för motsvarande tjänster. (Jämför med några av de länkar som vi hänvisar till).

Är det inte gratis i städerna?

Nej absolut inte. Anslutningsavgiften för en villa i städerna där det finns fiber i gatan varierar mellan strax under 10.000:- och 25.000:-. I tillägg till de billigare priserna kommer en viss månadskostnad utöver de tjänster som man abonnerar på.

Vad ingår i kostnaden?

I anslutningskostnaden kommer att ingå fiber fram till huset och mediabox som omvandlar fiberljuset så man kan använda sin ordinarie telefon, TV och datorer. Det tillkommer dosor mellan mediaboxen och telefonen samt för varje TV apparat som ska anslutas av typ Boxer. Du kan använda din vanliga telefon via dina nuvarande uttag, men det är IP-telefoni. För att säkra att telefonen fungerar även om strömmen går bör du skaffa en batteribackup (avbrottsfri kraft).

Vad är det vi ska gräva ner?

Vi ska gräva ner ett finmaskigt områdesnät som ska ge fiber ända in i huset. Nätet ersätter därmed det gamla telefonnätet som idag ger oss telefon och internet. Det kan också ersätta TV-antenner och paraboler.

Själva fibern är hårstråtunna trådar av glas som varken avger strålning eller leder ström. Informationen överförs i stället via ljus.

Hur lägger man ner fibern där det är berg i dagen?

Det finns olika tekniker antingen lägger man fibern i en kraftigare kanalisation som fästs på berget eller i undantagsfall har man speciell fiberkabel som hängs på stolpar. Den allmänna rekommendationen är att man lägger fibern i anslutning till de nergrävda telefonledningarna.

Hur är det hela organiserat?

Områdesnätet byggs av den lokala områdesföreningen i nära samarbete med markägare och hushåll.

Här detaljplaneras det lokala nätet, här sker arbetet med att informera och samla in intresseanmälningar. Här görs också det praktiska arbetet.

Det nät som sammanbinder orterna/församlingarna, kallas stamnät och kommer, om det finns tillräckligt intresse i de olika lokala fiberföreningarna i Sunne att byggas av Sunne kommun.

Hur fungerar det när det är färdigt?

Föreningen kommer i samarbete med Sunne kommun att upphandla kommunikationsoperatör, som ansvarar för att det finns aktiv utrusning i fibernätet, och som i sin tur har avtal med tjänsteleverantörer som kan leverera telefon, TV och internet. Du väljer vilken/vilka tjänster som du vill ha och betalar för dina tjänster till tjänsteleverantörerna. De i sin tur hyr in sig i nätet via kommunikationsoperatören som i sin tur betalar fiberföreningen för att få utnyttja nätet. Dessa intäkter kommer att användas för underhåll av nätet.