Dålig täckning på mobilen hemma?

Dålig täckning på mobilen hemma?

Vi har erfarit att problem med dålig täckning för mobiltelefoni relativt enkelt kan åtgärdas för oss i föreningen.

Man behöver ha en modern mobil, och den ska aktiveras för Wifi-samtal samt vara uppkopplad till det trådlösa nätverket. I princip alla svenska mobiloperatörer har idag stöd för detta. Enligt uppgift är det bara Vimla och Fello som saknar stöd i dagsläget, men åtminstone jobbar Fello på att rulla ut stöd för det den närmaste tiden.

Olika mobiltelefoner prioriterar olika. Vissa prioriterar t ex vanlig telefonsignal före wifi-samtal, andra tvärtom. Skulle du ha en mobiltelefon som prioriterar vanlig mobilsignal före Wifi-samtal så kan du förutom att aktivera Wifi-samtal också behöva sätta mobilen flygplansläge för att få mobilen att välja det.

Om du inte har aktiverat Wifi-samtal och vill veta hur det går till, så får du kolla med din mobiloperatör. Om du har Telia så kan du läsa på https://www.telia.se/foretag/om/wifi-samtal.

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Styrelsen kan nu meddela att Gruppavtal med Telia tecknats för TV, bredband, bredbandstelefoni och tilläggstjänsten ”Smarta Hemmet”.

Avtalet med fast månadskostnad gäller t.o.m. 2027-12-31, och vi beräknar att uppstart skall kunna ske senast 2022-03-01.

Sammantaget är det 80 medlemmar som ansluter sig i samband med uppstarten, och innan dess ska nya hårdvaror såsom router, TV-box mm. delas ut och installeras, (mer info rörande detta kommer).

Vi tror och hoppas att detta kommer att bli uppskattat bland våra medlemmar, som nu får snabbare bredbandsöverföring (250/250 Mbit/s), TV-Lagom, bredbandstelefoni, en ny valbar tjänst och sänkt månadskostnad!

Den totala besparingen med fast månadskostnad fram t.o.m. 2027-12-31 är idag inte möjlig att förutsäga, men vår samlade bedömning är att priserna kommer att höjas/öka under perioden och att besparingen blir betydande.

Vi tackar medlemmarna för visat förtroende och återkommer med uppdateringar innan uppstart.

//Styrelsen