2020-04-17

2020-04-17

Med anledning av den pågående spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman tills vidare.
Vi återkommer med mera information men vår förhoppning är att kunna genomföra stämman senare under året.

2014-01-01

2014-01-01

Gott Nytt År 2014!

Vi kan med stor tillfredsställelse se tillbaka på vårt första år med toppmodern fiberanslutning. Kvalitén som vi upplevt och den feedback vi fått från Er medlemmar är mycket positiv. Det upplevs som att alla våra gemensamma insatser har belönats på ett sätt som vi knappt vågat tro!

 • Det första året i drift har totalt sett fungerat mycket bra, men även solen har sina fläckar…
 • Vissa driftstörningar har dock förekommit i både i Gettjärn och Hälserud. Dessa problem har varit hos vår KO. 
 • Observera att vid fel/problem ska man alltid kontakta sin tjänsteleverantör (t.ex. Telia, Bahnhof, Alltele eller vad ni nu har valt).
 • För övrigt så installerades 11 anslutningar i Ås under våren och togs i drift efter midsommar.
 • Vidare så genomfördes slutbesiktningen av hela nätet i augusti, med besiktningsman från Skanova, representanter för Sunne kommun (stamnät) och föreningen.
 • I december sammanställdes slutredovisningen av hela projektet och lämnades in till Länsstyrelsen

Sammantaget skall nu den praktiska delen i projektet vara avklarad och vår verksamhet övergår till ett ”förvaltnings-läge”, d.v.s. Service och Underhåll av såväl vårt nät, som vår förening!!

God Fortsättning

Styrelsen

2013-04-14

2013-04-14

Kort uppdatering efter gårdagens styrelsemöte:

 • Styrelsen upplever att uppkopplingar och trafik i vårt nya fibernät fungerar mycket bra och att vi alla är nöjda med resultatet så långt.
 • På grund av det strul som uppstod för många medlemmar vid uppstarten kring årsskiftet, så har styrelsen skriftligen påpekat bristerna till TeliaSonera.
 • En stor del av grävarbetet i Ås är genomfört och vi väntar nu på våren och att tjälen skall släppa, så att arbetet med att gräva fram till fastigheterna kan slutföras. 
 • Från TeliaSonera har man reagerat positivt och vi förväntar oss någon form av kompensation till de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör.
 • Eftersom vår projekttid förlängts med anledning av Ås, så finns fortsatt möjlighet för nya medlemmar att ansluta sig och kunna ta del av de bidrag som beviljats projektet. 

Tidpunkt för årsstämman bestämdes till fredag den 24/5 kl. 18.00 i samlingssalen på Gyda, (kallelse i Sunne Nytt kommer).

Styrelsen

2013-02-24

2013-02-24

GHS fibers grundkurs i datakunskap startar tisdagen den 26/2 kl. 18:00 på Gyda.

Ett fåtal platser finns fortfarande kvar.

Hör av er snarast till Bosse Thulin 0565-43132 alt 070-6493132 om ni vill vara med.

Välkomna