Browsed by
Författare: magnus

Efteranslutningar till Gruppavtal

Efteranslutningar till Gruppavtal

Efteranslutningar kommer att vara möjliga årligen två gånger per år. Först den 15 april och sen den 15 oktober. Svar om deltagande från medlemmar/hyresgäster behövs senast två veckor innan respektive datum.

Mer information finns på sidan om Information om gruppavtal.

Dålig täckning på mobilen hemma?

Dålig täckning på mobilen hemma?

Vi har erfarit att problem med dålig täckning för mobiltelefoni relativt enkelt kan åtgärdas för oss i föreningen.

Man behöver ha en modern mobil, och den ska aktiveras för Wifi-samtal samt vara uppkopplad till det trådlösa nätverket. I princip alla svenska mobiloperatörer har idag stöd för detta. Enligt uppgift är det bara Vimla och Fello som saknar stöd i dagsläget, men åtminstone jobbar Fello på att rulla ut stöd för det den närmaste tiden.

Olika mobiltelefoner prioriterar olika. Vissa prioriterar t ex vanlig telefonsignal före wifi-samtal, andra tvärtom. Skulle du ha en mobiltelefon som prioriterar vanlig mobilsignal före Wifi-samtal så kan du förutom att aktivera Wifi-samtal också behöva sätta mobilen flygplansläge för att få mobilen att välja det.

Om du inte har aktiverat Wifi-samtal och vill veta hur det går till, så får du kolla med din mobiloperatör. Om du har Telia så kan du läsa på https://www.telia.se/foretag/om/wifi-samtal.

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Styrelsen kan nu meddela att Gruppavtal med Telia tecknats för TV, bredband, bredbandstelefoni och tilläggstjänsten ”Smarta Hemmet”.

Avtalet med fast månadskostnad gäller t.o.m. 2027-12-31, och vi beräknar att uppstart skall kunna ske senast 2022-03-01.

Sammantaget är det 80 medlemmar som ansluter sig i samband med uppstarten, och innan dess ska nya hårdvaror såsom router, TV-box mm. delas ut och installeras, (mer info rörande detta kommer).

Vi tror och hoppas att detta kommer att bli uppskattat bland våra medlemmar, som nu får snabbare bredbandsöverföring (250/250 Mbit/s), TV-Lagom, bredbandstelefoni, en ny valbar tjänst och sänkt månadskostnad!

Den totala besparingen med fast månadskostnad fram t.o.m. 2027-12-31 är idag inte möjlig att förutsäga, men vår samlade bedömning är att priserna kommer att höjas/öka under perioden och att besparingen blir betydande.

Vi tackar medlemmarna för visat förtroende och återkommer med uppdateringar innan uppstart.

//Styrelsen