Information gruppavtal

Information gruppavtal

Erbjudande av gruppavtal för bredbandstjänster

 • Tycker du att du betalar för mycket för bredband, tv och fast telefoni?

  Om svaret är JA på frågan så ska du fortsätta läsa brevet!

Abonnemanget innehåller:

 • Bredband, med hastigheten 250/250 Mbit/s.
 • Tv paketet Stor, inkl. Play tjänster och ”Film-butik”.
 • Bredbandstelefoni, (exkl. samtalsavgifter).
 • Hårdvara, såsom trådlös Router och TV-Box tillkommer.

Förutsättningar:

 • Kostnaden för abonnemanget är 459:- kr/mån (inkl. moms), för hela avtalstiden.
 • Föreningen kräver kvartalsvis förskott för enklare hantering av faktureringen, (1.377:- kr/kv.)
 • Vid förseningar och för ”pappers-faktura” tillkommer extra avgifter.
 • Bindningstiden gäller fram till och med 31.12.2027. och till fast pris.
 • Respektive abonnent kan ”skräddarsy” utbudet i sina abonnemang direkt med Telia.
 • Utökat utbud och samtalskostnader faktureras separat till resp. abonnent av Telia.
 • Anmälan till Föreningen är bindande.
 • Ytterligare information och uppdateringar kommer att läggas ut på vår hemsida: www.ghsfiber.se
 • OBS: För de hushåll som redan har Telia som tjänsteleverantör skall befintliga abonnemang ändras hos Telia till Gruppavtal.
 • Den person i hushållet som är skriven för abonnemanget är också den som skall teckna det bifogade Gruppavtalet med Föreningen.

Tidplan:

 • Årligen kommer efteranslutningar att vara möjliga två ggr per år, 15/4 och 15/10.
 • Svar om deltagande från medlemmar/hyresgäster senast två veckor innan resp. datum.
 • Leverans av hårdvara och uppkoppling från Telia under april resp. oktober.

Din uppgift:

 • Läs igenom all information noggrant och besök gärna Telias hemsida www.telia.se för uppdatering av Telias aktuella utbud och prislistor.
 • Specifika frågeställningar kan ställas via mail: info@ghsfiber.se

Sammanfattning:

Föreningen ger medlemmarna möjlighet att teckna ett standardiserat tjänsteutbud som Föreningen tecknar med Telia för Gruppanslutning.

Detta avtal ger oss möjlighet att få en rejäl grupprabatt på fasta abonnemangskostnader!

Kostnader för Föreningens avtal med Telia administreras och ansvarar Föreningen för under hela avtalstiden.

Fakturering sker kvartalsvis och i förskott mellan Föreningen och Medlemmar/Hyresgäster.

Den enskilde medlemmen väljer själv vilka delar i paketet som denne vill nyttja, dock ligger alltid paketpriset 459:- kr/mån fast fram t.o.m. 31.12.2027.

Innehåll:

Som tidigare omnämnts så ingår bredband 250/250 Mbit/s och ev. med en ny trådlös router om så önskas.

I TV-paketet Lagom ingår SVT 1, SVT2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV11, TV12, SVT Barn, SVT 24, Kunskapskanalen, Axess TV, TV4 Guld, TV4 Film, SportKanalen, Discovery, ID, TLC, Eurosport, Godare, Play-tjänster och Film utbud.

Innehållet i Lagom-paketet förbehåller sig Telia rätten att ändra under avtalstiden. Ny TV-box med fjärrkontroll ingår i grunderbjudandet.

Samtalskostnader för telefoni tillkommer.

Eventuella tilläggstjänster för TV eller Bredband faktureras direkt till resp. medlem av Telia.

Betalning:

Föreningen förbehåller sig rätten att ta ut ”avgifter” vid uteblivna/försenade inbetalningar och om faktura på papper önskas, (normalt sker fakturering via e-post).

Fastighetsförsäljning:

Vid ev. fastighetsförsäljning ska/måste säljaren, informera den nye ägaren innan köpehandlingar undertecknas om att fastigheten är ansluten till fibernätet och till Gruppavtalet som gäller fram t.o.m. 31.12.2027.

OBS: Hårdvara såsom router/tv-box är Föreningens egendom och skall lämnas kvar i fastigheten vid försäljning.

Efteranslutning nya abonnenter:

Vid efteranslutningar betalar den nye abonnenten själv den hårdvara som krävs och enligt Telias prislista vid aktuellt tillfälle.

Fast avtalstid till och med 31.12.2027. gäller.

Intresseanmälan kan skickas med e-post till: info@ghsfiber.se

//Styrelsen