Spridningsnät

Spridningsnät

Projekt Spridningsnät

Här kan alla göra en insats, kontakta projektledare, områdesansvarig eller styrelsen om du har frågor/funderingar om vad just DU kan göra.

Eget Arbete som vi kan/måste göra själva för att få ned kostnaden

  • Stakkäppar
  • Stakning och röjning
  • Köra ut massor till upplag med lastbil/traktor
  • Köra ut skarvbrunnar från upplag till de olika etapperna – traktorkärra
  • Forsla bort sten
  • Håltagning i fastigheter

Projektorganisation spridningsnät

Områdesansvarig
Hälserud
Lars Johansson
0565-770022
070-588 19 04
Etapp 1
Hälserud,
Lersjöfors,
Södra Viken,
Sundstorp
Etapp 2
Gunnerud,
Önsby,
Skinnargården,
Berga
Etapp 3
Norra Lersjön

Projektledare
Bo Thulin
0565-43132
070-649 31 32

Områdesansvarig
Gettjärn
Bengt Larsson
0565-43015
073-841 18 23
Etapp 1
Bräckan
Etapp 2
Boberg,
Gettjärn syd
Etapp 3
Norra Viken,
Gettjärn norr
Etapp 4
Lolyckan,
Brantnäs,
Sandnäs