2013-02-04

2013-02-04

Lär dig utnyttja ditt bredband till fullo!

GHS fiber anordnar i samarbete med ABF en datakurs för nybörjare på Gyda.

 • Kursstart vecka 6
 • Totalt 6 sammankomster a 3 timmar/gång.
 • Kostnad 800 kr, om du tar med egen dator. Vid lån av dator 1200 kr.
 • Begränsat deltagarantal.

Anmälan senast den 9/2-13 till: Bosse Thulin 0565-43132 alt 070-6493132

Ur innehållet:

 • Lär känna din dator
 • Hur fungerar Internet
 • Hur söker jag på Internet
 • Träning i Word
 • Träning i Excel

Styrelsen/Projektgruppen

2013-01-22

2013-01-22

Uppkopplingarna fungerar nu för majoriteten av våra medlemmar och de är så här långt mycket nöjda med tjänsterna. För många av de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör har det dock varit en del problem.

 • Försenade leveranser av både tjänster och utrustning.
 • Fel leveranser av utrustning.
 • Flytt av telefonin från koppar till fiber inte synkad, 1-3 dagar utan telefon för vissa.
 • Telefoniadapter för att ansluta teleslingan i huset saknas. Telia-butiken har levererat ett fåtal telefoniadaptrar till föreningen kontakta Nils Larsson 070-5670519 om du behöver en sådan.

Det har även visat sig vara en del felkopplingar i nätet vilket också bidragit till att det varit svårt att komma tillrätta med problemen. Felkopplingarna borde nu vara åtgärdade men det kan återstå någon eftersom tekniker måste ut och koppla om. Styrelsen är medveten om de problem som varit och har med anledning av detta skickat ett brev till TeliaSonera där vi påtalat de brister och problem som våra medlemmar upplevt.

För de medlemmar som har haft ADSL via Telia (gäller Hälserud/Berga) så sägs ADSL-abonnemanget upp den dag fiberabonnemanget kopplas in och inget annat. Har ni fått ett brev från Telia där det står att det är 3 månaders uppsägning så är detta fel. Ring eller maila Teliabutiken i Arvika med namn och personnummer så ser de till att detta rättas till. Telefon Teliabutiken 0570-845 64 email:  Ling-Ling.Shum@teliasonera.com

Om ni fortfarande har problem så är det i första hand Telias support som ska kontaktas 020-240 250 eller 020-202 999. De medlemmar som kontaktat Telias support är mycket nöjda med den hjälp de fått där. Om problemen kvarstår trots kontakt med supporten så går det bra att kontakta någon i projektgruppen.

Slutligen några tips

 • Om man använder teleslingan i huset ska man koppla bort inkommande kopparkablar.
 • Testa alltid att starta om switch/gateway/router innan ni ringer supporten.
 • Kontrollera så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt.

Styrelsen

2013-01-12

2013-01-12

Efter lite förseningar för både inkoppling och leverans av material så är nu trafiken i fibernätet äntligen igång. Det historiska datumet då första medlemmen kopplade upp sig mot Internet blev 2012-12-22.  

Hittills har endast en misstänkt felkoppling upptäckts och här måste tekniker ut för att felsöka.

De flesta medlemmar som beställt av Telia bör nu kunnat aktivera sina tjänster.  

Följer man anvisningarna så verkar det inte vara några större problem.

Har Ni några problem så kanske det finns någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa till eller också kontaktar ni Telias support (020-240 250). Det går även bra att kontakta någon i projektgruppen så ska vi försöka hjälpa till om det krävs, (kontaktuppgifter under fliken ”spridningsnät”). 

Telia har förlängt sitt erbjudande på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni t.o.m. 2013-01-21. Priset är 299 kr de första 12 mån och därefter ordinarie pris, bindningstid 24 mån.

Besök Telia-butiken Arvika eller ring 0570-845 64 för mera information gällande dessa erbjudanden. Ladda beställningsblanketten nedan.

Styrelsen

2013-01-03

2013-01-03

Enligt uppgift från Telia så har att det skett ett systemfel för de som förhandsbokat tjänster hos Telia och utrustningen är försenad. Detta håller på att rättas till och det har nu börjat komma SMS med leveransbesked och inkopplingsdatum till våra medlemmar. 

Några har beställt tjänster via Telias kundtjänst och inte via Teliabutiken i Arvika och därmed fått fel pris. Det pågår även en översyn för att rätta till de avtalen för att rätt pris ska gälla.

Specialerbjudandet på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni via Arvikabutiken upphörde gälla

2012-12-31

2012-12-31

Har ni funderingar heller frågor angående leveranserna så kontakta Telias fiberingång för villaägare 020-202999

Det ska enligt vår Kommunikations Operatör (KO) nu gå att beställa tjänster från samtliga tjänsteleverantörer i nätet.

Styrelsen

2012-12-21

2012-12-21

För alla som undrar över vad som händer med fiberuppkopplingen så har vi kunnat konstatera att nätet blev driftsatt den 18/12, på det sätt som var bestämt av föreningens KO (Kommunikations Operatör), Skanova/Telia.

Tyvärr förefaller ännu inte alla detaljer vara på plats hos TjänsteOperatörerna (TO), som skall leverera tjänsterna (bredband, telefoni och TV).

Detta är inget föreningen har direkt inflytande över och inget som vi kan påverka mer än att visa på otålighet via telefon och mail.

Från styrelsens sida gör vi vad som är möjligt och uppmanar Er medlemmar att ha koll på hemsidan som vi uppdaterar så snart vi får fram ny information.

Den uppmärksamme medlemmen har kanske sett att WAN lampan lyser grön på Interna switchen och att om man kopplar in dator till port 1 så nås endast https://www.bredbandswebben.se. För att kunna beställa tjänster blir man ombedd att logga in vilket vi inte verkar kunna göra i dagsläget.

Styrelsen

2012-11-19

2012-11-19

Vi vet inte om jultomten har varit inblandad men nytt datum för driftsättning är 14 december. Det kan ta ytterligare några dagar för beställningarna att gå igenom för er som redan beställt men det finns hopp att många i föreningen ska kunna se Kalle Anka via fibernätet för första gången denna julafton.

Enligt uppgifter som vi fått så ska den utrustning som behövs skickas ut innan detta datum (gäller beställningar av Telia) men det är mycket som ska levereras så det är inte säkert att det blir så till alla. För övriga som inte beställt och tänker göra det är det som vi skrivit tidigare hög tid att se över detta nu.

På våra informationsmöten har vi fått några konkreta erbjudanden från Telia som gäller en kort tid framåt.

Erbjudande på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni som gäller t.o.m. 2012-12-31.

Specialerbjudande på surfplatta t.o.m. 2012-11-23. Specifikationer och pris för plattan finns nedan

Den ska vara beställd senast 2012-11-23 för att priset ska gälla.

Besök Telia-butiken Arvika heller ring 0570-845 64 för mera information gällande dessa erbjudanden. Ladda ner beställningsblanketten nedan.

Gällande övriga tjänsteleverantörers erbjudanden och priser så får vi hänvisa till respektive leverantörs hemsida som enklast nås via bredbandswebben/tjänster

http://www.bredbandswebben.se/

Styrelsen

2012-12-14

2012-12-14

Driftsättningen av nätet har blivit några dagar försenad och är flyttat till den 18 december. Fr.o.m. detta datum kan vi teckna abonnemang med de för nätet tillgängliga tjänsteleverantörerna

Sammanställning över tillgängliga leverantörer finns under tjänster på http://www.bredbandswebben.se/

2012-11-14

2012-11-14

Ny fas.

Återigen deltagarrekord vid vårt Informationsmöte och nu var vi nästan 100 personer!

Styrelsen tackar för bra uppslutning och för att det blev ett informativt möte där många frågor fick svar. Som vanligt fixade Per på Tomta och Solveig på Nybo fika till ALLA och till absolut belåtenhet, Tack!

Vi kan konstatera att det närmar sig drifts-start i nätet och att även de privata och personliga besluten för övergång till fibertjänster nu börjar bli högaktuella.

Både Telia och AllTele presenterade sina utbud och påminde oss om att man själv måste säga upp både TV- och Bredbandsabonnemang om man har för avsikt att byta leverantör för dessa tjänster. Om man avser att fortsätta med samma leverantör får man ta en diskussion med den hur man bäst flyttar över sina tjänster till fiber.

När det gäller fast telefoni så ska man inte säga upp själv utan man ska teckna avtal med sin nya leverantör som ordnar uppsägningen. Detta är viktigt för att få behålla sitt telefonnummer.

Viktigt är också att man själv kontrollerar vilka uppsägningstider/bindningstider man har för de olika avtalen för att kunna optimera sin egen övergång.

Tidpunkten för drifts-start från Telia är fortsatt 2012-12-28 och styrelsen ser nu den som fastställd. Tips hur man ansluter de olika tjänsterna finns i presentationen nedan.

Från uppstarten i Västerrottna vet vi att man under de första veckorna hade några mindre störningar och fel som rättades till. Vi måste därför inse att ett liknande scenario också är möjligt hos oss. För övrigt är rapporterna vi fått från Västerrottna mycket positiva och detta kommer bli riktigt bra!

Sammantaget betyder det att vi nu går in i en ny fas i Projektet: Uppkopplingen

Den samlade bedömningen är att de flesta nog fixar detta själva, men det finns alternativ!

Redan vid förra mötet presenterades att både NEA och DatorCenter kan engageras för lite mer avancerade uppkopplingar och nätverk. Vidare så erbjuder Telia en tjänst för uppkopplingen hemma om man har problem på något sätt.

Dessutom planerar vi att upprätta någon form av arbetsgrupp för medlemsservice vid uppstart. Denna funktion avser vi utveckla utifrån de behov som finns alt. uppstår och som Ni förmedlar till oss. Grundtanken med Support-Gruppen är att en skapa trygghet och att ingen skall känna sig ”strandsatt”. Vi vill ju ALLA att allt ska fungera så bra som möjligt.

Slutligen vill vi rapportera att ”dörren nu är öppen för Ås” att ansluta sig till vår förening.

Ett viktigt krav är dock att antalet anslutningar blir tillräckligt så ekonomin hamnar ”inom ramarna”. Styrelsen har redan startat arbetet med alla de byråkratiska åtgärder som krävs för anslutningen och Ås-Gänget själva börjar omgående med att teckna anslutnings- och nyttjanderättsavtal. Kanalisationsarbetet kan tidigast påbörjas inom några veckor, om nödvändiga steg dessförinnan avklarats. Tidpunkt för en möjlig drifts-start i Ås är ännu inte planerad och kommer att bli senare än i Gettjärn/Hälserud.

Styrelsen