Info

Info

Vad innebär egentligen Fiber till byn?

Det är en lokal satsning som görs av landsbygdsinvånarna själva. Man går ihop i mindre områden, och bildar en lokal ekonomisk förening, som styr arbetet vidare. Inom varje område gräver man ner en så kallad fiberkabel, en nedgrävd anslutning till varje fastighet som är intresserad av att vara med i satsningen. Detta fibernät ägs av invånarna själva, vilket i sin tur gör att vi kan påverka och fatta beslut som rör vår egen framtidsutveckling. 

I Gettjärns och Hälserudsområdet har vi bildat Gettjärn- Hälserudfiber Ek. För.

Gettjärn- Hälserudfiber har som syfte att skapa tillräckligt intresse för att bygga ett fibernät inom området. Vårt mål är att få minst 70% av fastighetsägarna/företagarna att ansluta sig till föreningen.

Vad händer nu/härnäst?

Vi är flera (Västerrottna, Rottneros mm) som redan har bildat ek. föreningar i Sunne/Värmland. För att komma vidare krävs att ALLA som är det minsta intresserade av denna satsning, anmäler sitt intresse genom att NU gå med i Fiberföreningen. Först när vi är tillräckligt många som är intresserade kan vi gå vidare och få en projektering gjord. Det är i samband med projekteringen vi får en prislapp på investeringskostnaden. Därefter tar varje medlem beslut om man vill vara med och gå vidare hela vägen.

Man förbinder sig inte till mer än att visa sitt intresse för satsningen genom att gå med i föreningen nu. Efter att projekteringen väl har startat är det fullt rimligt att fibernätet är aktivt och uppkopplat inom ett års tid. Ju fler vi är som vill vara med, ju mindre kommer det att kosta för varje enskild fastighet!

Vad kan det kosta?

Det är svårt att idag ge en korrekt kostnadskalkyl. Det beror helt enkelt på hur många som ansluter sig till nätet och hur besvärliga markförhållandena är för grävning. Vi har erhållit bidrag via Post- och Telestyrelsen, Länsstyrelsen och Jordbruksverket på 6000kr per hushåll som ansluter sig. Vårt mål är en insats på 15000kr per hushåll för anslutning till fibernätet. Bankerna i Sunne stödjer fiberprojektet med ev. finansiering av Din insats, mer information om dessa hittar ni på länksidan.