Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Gruppavtal med Telia tecknat 2021-09-27

Styrelsen kan nu meddela att Gruppavtal med Telia tecknats för TV, bredband, bredbandstelefoni och tilläggstjänsten ”Smarta Hemmet”.

Avtalet med fast månadskostnad gäller t.o.m. 2027-12-31, och vi beräknar att uppstart skall kunna ske senast 2022-03-01.

Sammantaget är det 80 medlemmar som ansluter sig i samband med uppstarten, och innan dess ska nya hårdvaror såsom router, TV-box mm. delas ut och installeras, (mer info rörande detta kommer).

Vi tror och hoppas att detta kommer att bli uppskattat bland våra medlemmar, som nu får snabbare bredbandsöverföring (250/250 Mbit/s), TV-Lagom, bredbandstelefoni, en ny valbar tjänst och sänkt månadskostnad!

Den totala besparingen med fast månadskostnad fram t.o.m. 2027-12-31 är idag inte möjlig att förutsäga, men vår samlade bedömning är att priserna kommer att höjas/öka under perioden och att besparingen blir betydande.

Vi tackar medlemmarna för visat förtroende och återkommer med uppdateringar innan uppstart.

//Styrelsen

Kommentarer är stängda.