2020-04-17

2020-04-17

Med anledning av den pågående spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman tills vidare.
Vi återkommer med mera information men vår förhoppning är att kunna genomföra stämman senare under året.

Kommentarer är stängda.