2013-01-22

2013-01-22

Uppkopplingarna fungerar nu för majoriteten av våra medlemmar och de är så här långt mycket nöjda med tjänsterna. För många av de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör har det dock varit en del problem.

  • Försenade leveranser av både tjänster och utrustning.
  • Fel leveranser av utrustning.
  • Flytt av telefonin från koppar till fiber inte synkad, 1-3 dagar utan telefon för vissa.
  • Telefoniadapter för att ansluta teleslingan i huset saknas. Telia-butiken har levererat ett fåtal telefoniadaptrar till föreningen kontakta Nils Larsson 070-5670519 om du behöver en sådan.

Det har även visat sig vara en del felkopplingar i nätet vilket också bidragit till att det varit svårt att komma tillrätta med problemen. Felkopplingarna borde nu vara åtgärdade men det kan återstå någon eftersom tekniker måste ut och koppla om. Styrelsen är medveten om de problem som varit och har med anledning av detta skickat ett brev till TeliaSonera där vi påtalat de brister och problem som våra medlemmar upplevt.

För de medlemmar som har haft ADSL via Telia (gäller Hälserud/Berga) så sägs ADSL-abonnemanget upp den dag fiberabonnemanget kopplas in och inget annat. Har ni fått ett brev från Telia där det står att det är 3 månaders uppsägning så är detta fel. Ring eller maila Teliabutiken i Arvika med namn och personnummer så ser de till att detta rättas till. Telefon Teliabutiken 0570-845 64 email:  Ling-Ling.Shum@teliasonera.com

Om ni fortfarande har problem så är det i första hand Telias support som ska kontaktas 020-240 250 eller 020-202 999. De medlemmar som kontaktat Telias support är mycket nöjda med den hjälp de fått där. Om problemen kvarstår trots kontakt med supporten så går det bra att kontakta någon i projektgruppen.

Slutligen några tips

  • Om man använder teleslingan i huset ska man koppla bort inkommande kopparkablar.
  • Testa alltid att starta om switch/gateway/router innan ni ringer supporten.
  • Kontrollera så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt.

Styrelsen

Kommentarer är stängda.