2012-11-14

2012-11-14

Ny fas.

Återigen deltagarrekord vid vårt Informationsmöte och nu var vi nästan 100 personer!

Styrelsen tackar för bra uppslutning och för att det blev ett informativt möte där många frågor fick svar. Som vanligt fixade Per på Tomta och Solveig på Nybo fika till ALLA och till absolut belåtenhet, Tack!

Vi kan konstatera att det närmar sig drifts-start i nätet och att även de privata och personliga besluten för övergång till fibertjänster nu börjar bli högaktuella.

Både Telia och AllTele presenterade sina utbud och påminde oss om att man själv måste säga upp både TV- och Bredbandsabonnemang om man har för avsikt att byta leverantör för dessa tjänster. Om man avser att fortsätta med samma leverantör får man ta en diskussion med den hur man bäst flyttar över sina tjänster till fiber.

När det gäller fast telefoni så ska man inte säga upp själv utan man ska teckna avtal med sin nya leverantör som ordnar uppsägningen. Detta är viktigt för att få behålla sitt telefonnummer.

Viktigt är också att man själv kontrollerar vilka uppsägningstider/bindningstider man har för de olika avtalen för att kunna optimera sin egen övergång.

Tidpunkten för drifts-start från Telia är fortsatt 2012-12-28 och styrelsen ser nu den som fastställd. Tips hur man ansluter de olika tjänsterna finns i presentationen nedan.

Från uppstarten i Västerrottna vet vi att man under de första veckorna hade några mindre störningar och fel som rättades till. Vi måste därför inse att ett liknande scenario också är möjligt hos oss. För övrigt är rapporterna vi fått från Västerrottna mycket positiva och detta kommer bli riktigt bra!

Sammantaget betyder det att vi nu går in i en ny fas i Projektet: Uppkopplingen

Den samlade bedömningen är att de flesta nog fixar detta själva, men det finns alternativ!

Redan vid förra mötet presenterades att både NEA och DatorCenter kan engageras för lite mer avancerade uppkopplingar och nätverk. Vidare så erbjuder Telia en tjänst för uppkopplingen hemma om man har problem på något sätt.

Dessutom planerar vi att upprätta någon form av arbetsgrupp för medlemsservice vid uppstart. Denna funktion avser vi utveckla utifrån de behov som finns alt. uppstår och som Ni förmedlar till oss. Grundtanken med Support-Gruppen är att en skapa trygghet och att ingen skall känna sig ”strandsatt”. Vi vill ju ALLA att allt ska fungera så bra som möjligt.

Slutligen vill vi rapportera att ”dörren nu är öppen för Ås” att ansluta sig till vår förening.

Ett viktigt krav är dock att antalet anslutningar blir tillräckligt så ekonomin hamnar ”inom ramarna”. Styrelsen har redan startat arbetet med alla de byråkratiska åtgärder som krävs för anslutningen och Ås-Gänget själva börjar omgående med att teckna anslutnings- och nyttjanderättsavtal. Kanalisationsarbetet kan tidigast påbörjas inom några veckor, om nödvändiga steg dessförinnan avklarats. Tidpunkt för en möjlig drifts-start i Ås är ännu inte planerad och kommer att bli senare än i Gettjärn/Hälserud.

Styrelsen

Kommentarer är stängda.