2012-05-20

2012-05-20

Lägesrapport fibergrävning spridningsnät.

Område 1 (Berga-Hälserud-Lersjöfors)

Här kom grävningarna igång försenat i förhållande till uppgjord plan. Dessutom förfogar man endast över en maskin. Sammantaget gör detta att man befinner sig efter uppgjord plan. Detta kommer att diskuteras vid nästa byggmöte.

Grävning pågår just nu längs Bergavägen på väg mot Backetorp. Därefter fortsätter grävningen mot landsvägen och Skinnaregården.

Område 2 (Bräcka-Norra Viken –Boberg- Gettjärn)

Här har man fler maskiner tillgängliga och med en tidigare start så ligger man idag väl med enligt planeringen.

Under kommande vecka kommer Norra Viken att färdigställas, därefter de tre sista fastigheterna i Bräcka och vidare mot Boberg (2 fastigheter) Bobergsåsen (1 fastighet). Sedan är det dags för Gettjärn.

Vidare kan nämnas att sjökabeln över Rottnen till Västerrottna och mot Gräsmark (via Lolyckan, Brantsnäs och Sandnäs) närmar sig sitt färdigställande.

Kommentarer är stängda.