2012-04-22

2012-04-22

Nu finns protokoll från stämma och extrastämma 2012-03-01 under länkar.

De nya stadgarna som antogs vid stämma och extrastämma finns att läsa på högra sidan under fliken föreningen.

Förläggning av sjökabeln i Rottnen pågår och vi beräknar att komma igång med att gräva/plöja kanalisationen för spridningsnätet inom en snar framtid

Kommentarer är stängda.