2012-04-09

2012-04-09

I Gettjärn/Hälserudsfibers värld har ett historiskt beslut tagits: Avtalet med ElTel Networks för kanalisationen av vårt spridningsnät har accepterats och skrivits under. 

Detta beslut betyder att vi Gettjärn/Hälserud säkerställer modern kommunikations-teknologi och att ”VI är med i matchen”!

Redan på onsdag den 11/4 hålls första byggmötet med ElTel och vår Projektgrupp med Bosse T i spetsen på Gyda.

Stakningen i Gettjärn/Bräcka är redan klar och pågår i Hälserud/Berga. Därefter gäller att tjälen släpper så att grävmaskinerna får fritt fram….

Om ni inte gjort det redan så är det hög tid att fundera på var i huset fibern ska komma in.

Projektgruppen planerar ett infomöte om hur man kan lösa det interna nätet i huset för bredband, TV och telefoni på bästa sätt.

Lite tips finns i denna information:

Tyvärr så måste vi skicka ut påminnelser till de som ännu inte betalat och heller inte begärt utträde ur föreningen,

OBS:  Att inte betala den nya insatsen betyder inte att man gått ur föreningen.

Styrelsen vill slutligen klargöra att den till 100% jobbat och verkat för att ALLA inom Gettjärn-/Hälserudsområdet getts möjlighet att bli medlemmar och att fiberansluta sig.

Detta är ett krav från myndigheterna för bidrag och styrelsen/föreningen anser sig nu ha uppfyllt detta.

Den som har annat att anföra måste senast 30 april 2012 skriftligen ha gjort detta. 

Fr.o.m. den 11/4-2012 kommer ALLA efteranslutningar att offereras individuellt.

Slut på det formella.

Nu kör vi och via fiber in i framtiden!

Styrelsen

Kommentarer är stängda.