2012-03-03

2012-03-03

Styrelsen Tackar för den stora uppslutningen och engagemanget som visades vid stämman! Det bådar gott.

Så snart protokollen justerats kommer de att finnas tillgängliga under fliken ”Länkar”.

Det enskilt viktigaste beslutet som togs är att medlemsinsatsen ändras från 200.- till 19 900.-

Inbetalning av mellanskillnaden måste ske senast under första delen av april.

Avtal och inbetalningskort kommer att delas ut så snart som möjligt.

I övrigt så belystes Nuläget, Kalkyler, Bidrag-/Skattesituation/moms, Tidplan, Projektorganisation och vad vår Arbetsinsats kommer att betyda i Projektet.

Styrelsen jobbar nu vidare med upprättande av avtal för såväl entreprenör för kanalisation som med anslutnings- och markavtal för medlemmarna.

En projektgrupp har bildats, se vidare fliken spridningsnät.

Målsättningen nu är att alla avtal skall vara tecknade under mars och att arbetet med kanalisationen skall kunna startas startas i april.

Vi har gemensamt en stor och utmanande uppgift framför oss och avgörande för resultatet kommer att bli hur väl vi ALLA kan hjälpas åt.

Styrelsen

Kommentarer är stängda.