2012-01-24

2012-01-24

INFORMATIONSMÖTE SÖNDAG 5/2, kl.17.00 PÅ GYDA

Äntligen är det dags för att summera och räkna ut kostnaden för vårt lokala spridningsnät.

Offerter för grävning / kanalisation (rördragning) är på ingång och vid mötet kommer vi att presentera de underlag vi fått in.

Eftersom totalkostnaden skall delas mellan medlemmarna så är det självklart viktigt att ALLA som är intresserade också är medlemmar!

Blir vi för få så är risken att kostnaden per anslutning blir för hög och då blir det svårt att kunna förverkliga projektet.

Under mötet kommer vi även att diskutera HUR vi kan bli fler medlemmar för att kunna SÄNKA anslutningskostnaderna, kom gärna med idéer och förslag.

Sunne kommuns IT-chef Erik Larsson kommer att delta vid mötet.

Erik kommer att redovisa fiber-läget i övriga kommunen och visa upp exempel på den utrustning (mottagare) som placeras ute i fastigheterna.  

Som vanligt avser vi avsluta med fika / frågestund och önskar såväl medlemmar som övriga intresserade välkomna.  Lite bilder från grävningen nedan

Stamnät på väg i väg
Stamnät på väg i skog
Knutpunkt för stamledning
Förberett för fastighetsanslutning

Styrelsen

Kommentarer är stängda.