2011-12-21

2011-12-21

Vi går nu in i slutfasen av Steg 2

Anbudsunderlag med anvisningar, kartor och materialbehov för spridningsnätet har skickats till ett antal utvalda leverantörer!

Vi räknar med att ha fått svar på anbuden under sista veckan av januari.

En presentation med sammanställning av de anbud vi fått in planerar vi att hålla i början av februari.

Mer info om tid och plats för mötet återkommer vi med.

Samtidigt vill vi uppmana er alla att under fliken ”kartor” titta på det senaste kartunderlaget som visar dragningar av kanalisation och fiber.

Visar det sig svårt att hitta rätt karta och/eller min fastighet, så hjälper vi gärna till med råd och anvisningar.

Skulle det dyka upp frågor eller synpunkter angående hur spridningsnätets dragningar planerats, så hör av er.

Än så länge kan justeringar göras….

Styrelsen

Kommentarer är stängda.