2011-12-03

2011-12-03

Nu händer det saker!

På möte hos Sunne Kommun 2/12 fastslogs att grävning för stamnätets kanalisation från Hälserud till Västerrottna kan komma att påbörjas inom två veckor.

Bakgrunden är att LBC snart är färdiga med kanalisationen till Ransbysätter och vill starta nästa uppdrag som är stamledningsdragningen till Västerrottna.

För vår del är detta steg mycket viktigt och tar oss betydligt närmare målet eftersom detta även innefattar stamnätet genom hela Hälserud/Gettjärns området!

Under vecka 49 räknar vi med att ha genomfört en besiktning av sträckan Hälserud – Sa. Viken tillsammans med representanter från LBC och Sunne Kommun.

Underlagen med kartor och specifikationer för spridningsnätet är i princip klara, de kommer att färdigställas och lämnas ut på anbud under vecka 49.

Vi kommer även att göra ett studiebesök hos fiberföreningen i Ransbysätter söndag den 11/12.

Vi räknar med/jobbar för att kunna hålla ett informationsmöte under julhelgen men avgörande för mötets tidpunkt är att vi har underlag och offerter framme så att vi vet prisbilden för det lokala spridningsnätet.

”Lurar Du i vassen” så är det dags att agera: Vecka 49 är sista veckan för anmälan till det bidragsberättigade fibernätsprojektet i Gettjärn/Hälserud. Sen blir det dyrare.

Styrelsen

Kommentarer är stängda.