2011-10-17

2011-10-17

Prognosen sen tidigare håller och vi i styrelsen jobbar på.

Läget just nu är att nya kompletterande markavtal skrivs för kommunens stamnät till Västerrottna. Västerrottna ligger före oss och har projekteringen klar och avser att komma igång med nätbygget så fort som möjligt, (bra jobbat!).

Kommunens preliminära plan är att fiberansluta Västerrottna via jordkabel från Hälserud till Bräcka och över Rottnen med sjökabel.

I samma grundplan ingår även att kommunens stamledning grenas av innan Bräcka och fortsätter mot Boberg och genom Gettjärn.

Från Gettjärn sen vidare med sjökabel till Lolyckan, Brantsnäs, Sannäs och upp till Uddheden.

Eftersom man av kostnadsskäl vill genomföra all sjökabeldragning i Rottnen bara en gång, (när dykare, båtar och specialutrustning är på plats), så avses allt detta arbete genomföras samtidigt.

När det gäller det lokala nätet och anslutningskostnaden så tar allt längre tid än man förutser och tror….

Ändrade förutsättningar i dragning av stamnät som t.ex. Climate Arena har gjort att vårt offertunderlag justerats om ett par gånger och det kostar tid

En positiv nyhet är att kommunen presenterat en mycket bra lösning med Telia som kommunikationsoperatör (KO).

KO övervakar, driftar och levererar utrustning till själva nätet, sen finns det ett flertal leverantörer av själva tjänsterna (bredband, TV, telefoni).

Dessutom har vi ”trimmat nätet” och tror oss ha hittat en lösning som kommer att fungera.

Självklart vill/behöver vi få fler medlemmar för att hålla nere kostnaderna och här kan alla göra en insats! Vi är just nu 160 medlemmar i föreningen och jobbar fortfarande på att vi skall bli närmare 200 st.

Just nu pekar kostnadsbilden snarare mot 20 000 än de 15 000 som vi hoppats på och jobbat för, men vi vet inte än. Så snart vi har fått fram konkreta och säkra siffror så kommer vi självklart att dela med oss.

Vi planerar för ett informationsmöte på Gyda under november.

Håll koll på hemsidan för vidare info. och:

”Prata med Dina Grannar”

Styrelsen

Kommentarer är stängda.