2011-08-24

2011-08-24

Styrelsen kan meddela att upprättandet av markavtal för stamledningen i princip är avklarat.

Återstår gör vissa beslut hos kommunen som kan påverka dragningen och att eventuellt ytterligare markavtal måste upprättas.

De första preliminära offerterna för vårt spridningsnät har inkommit och utvärderingar pågår.

Vi ser som väntat att medlemsantalet är kritiskt och att vi helst bör bli flera för att hålla nere anslutningskostnaderna.

Detta betyder att vi behöver fler medlemmar och att vi ALLA måste hjälpas åt för att förverkliga vår gemensamma målsättning.

Är Du inte medlem och kanske osäker på vad som gäller så kontakta oss, (se separat flik).

Är Du medlem så prata med Dina grannar och ”dra ytterligare strå till stacken”.

För det fortsatta arbetet så räknar vi med att den exakta dragningen för stamledningen skall fastställas under augusti/september.

Först därefter kan vi få nya uppdaterade, ”skarpa” offerter och ha en riktig utvärdering klar i oktober.

Vi planerar för ett stormöte där vi utförligare avser presentera fakta och läge när utvärderingen är klar.

Prognosen just nu pekar mot stamnät 2011 och spridningsnät 2012.

Fortsätt att ha koll på vår hemsida!

Kommentarer är stängda.