2011-05-29

2011-05-29

Projekteringsarbetet börjar nu att gå in i sin slutfas och vi räknar med att arbetet med upprättande av markavtal (nyttjanderättsavtal) och anslutningsavtal kommer att påbörjas och pågå under juni/juli.

Så snart projekteringen är avslutad och vi fått grepp om ekonomin återkommer vi med mer specifik information till alla medlemmar.

Tillsvidare gäller tidsplanen att grävarbetet för det lokala fibernätet skall kunna genomföras under september/oktober i år.

Styrelsen

Kommentarer är stängda.