2011-04-30

2011-04-30

En första projektering är nu gjord som vi fått för granskning. Vi jobbar nu med att se över förslaget så att spridningsnätet är rätt dimensionerat och att alla fastigheter som är medlemmar i föreningen har en anslutning enligt förslaget.

DET ÄR FORTFARANDE MÖJLIGT ATT TA DEL AV FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSNÄT, MEN DÅ ÄR DET HÖG TID ATT BLI MEDLEM.

OM NI VILL VARA MED MEDDELA FÖRENINGEN SNARAST OCH BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN NU.

Kommentarer är stängda.