2011-04-04

2011-04-04

Ny uppdaterad karta finns inlagd, vi ligger nu på drygt 150 medlemmar. Ingen ny egentlig info att rapportera utan projektering fortgår och Sunne Kommunjobbar vidare med stamnät, kommunikations och tjänsteleverantörer.

Kommentarer är stängda.