2011-01-28

2011-01-28

Tillsammans har vi nu uppfyllt kommunens krav på 50%-igt deltagande för ett lokalt fibernät hos oss.

Vi i styrelsen tackar för förtroendet så långt och jobbar nu vidare för nästa steg.

Info kommer allteftersom att visas på hemsidan, så besök oss här regelbundet för de senaste uppdateringarna.

Mvh Styrelsen

Kommunikationer har varit grundläggande och omvälvande för all samhällsutveckling. Nu är nästa omvälvande teknikskifte här.

Det är dags att byta ut de gamla kopparledningarna som vi framför allt använt för telefoni, till framtidens digitala teknik – fiber.

Med en fiberkabel ansluten till sin fastighet ges idag möjlighet till ekonomisk vinningoch rationell kommunikationsöverföring medhögsta kvalitet.

Via fibernätet kommer telefoni, tv och internet-uppkoppling att kunna ske. Detta förbättrar vår samhällsservice och vi får t.ex. ett betydligt större utbud för underhållning. 

Vi som bor på landsbygden kommer inte att få dessa tjänster erbjudna av kommun eller kommersiella operatörer utan vi måste ta saken i egna händer.

Genom att själva se till att vi får en uppkoppling som är kraftfull och hållbar även i framtiden, så höjs värdet på våra fastigheter, plus att vår hembygd blir mer attraktiv att bo i.

Kontakt: info@ghsfiber.se

Kommun, myndigheter, skolor och företag inriktar idag sin service mer och mer på att bli internetbaserad vilket talar för ett fibernät.

Redan idag finns stora möjligheter för t.ex. distansstudier, vilken i sin tur ställer relativt höga krav på överförningskapaciteten för att fungera på ett tillfredsställande sätt.

För många företag är bra kommunikationer ett måste och fler av våra företagare i området kan vittna om de negativa konsekvenser dagens koppar- och mobilnät innebär för dem.

På samma sätt som när vårt elnät byggdes har vi idag begränsade möjligheter att se vad ett fibernät kommer att ge oss i framtiden. I ett inte alltför avlägset framtidsscenario kommer troligen delar av åldringsvården att ske via internetuppkoppling!

Vad innebär egentligen Fiber till byn?

Det är en lokal satsning som görs av landsbygdsinvånarna själva. Man går ihop i mindre områden, och bildar en lokal ekonomisk förening, som styr arbetet vidare. Inom varje område gräver man ner en så kallad fiberkabel, med anslutning till de fastigheter som deltar i statsningen.

Fibernätet ägs av invånarna själva, vilket i sin tur gör att vi kan påverka och fatta beslut som rör vår egen framtidsutveckling.

Att vid ett senare tillfälle ansluta sin fastighet kommer bli betydligt dyrare eftersom föreningen då inte kan räkna med att få några bridrag. 

I Gettjärn/Hälseruds/Sandnäs-området har vi bildat Gettjärn- Hälserudfiber Ekonomisk förening. Gettjärn- Hälserudfiberhar som syfte att skapa tillräckligt intresse för att bygga ett fibernät inom området.

Vårt mål just nu är att få 70% av fastighetsägarna att ansluta sig till föreningen för att vi skall kunna ta nästa steg.

Vad händer nu/härnäst?

Vi pratar med våra grannar och försöker få så många som möjligt att bli medlemmar. Vi kommer att diskutera om hur vi går vidare för att få minst 50% av fastighetsägarna i Gettjärn/Hälserud/Sandnäs-omådet att ansluta sig. Om du redan nu anser att det är en viktig fråga för dig, prata du också med dina grannar och övertyga dem att gå med som medlemmar.  Ju snabbare vi når 50% desto tidigare kan vi komma igång.

Nu vill vi att du blir medlem och det gör du genom att skicka din intresseanmälan till oss. Meddela oss om önskat medlemskap endera via

e-mail: info@ghsfiber.seeller via brev till:

Gettjärn-Hälserudsfiber Ek. För.
c/o L-E Ericson
Gettjärn 187
686 93 Sunne

Samt att sätta in medlemsinsats och årsavgift (totalt 400kr) till bg 700-7388

OBS: Namn, fastighetsbeteckning och mailadress om sådan finns skall anges på bg-inbetalningen.

Kommentarer är stängda.